Cửa lò: Triển khai thực hiện Thông báo khẩn số 3678/TB-SYT về địa điểm lên quan đến bệnh nhân Covid-19

Đăng ngày 16/08/2021