Cửa Lò: Triển khai một số nội dung công tác về BHXH, BHYT

Đăng ngày 16/06/2022

Chiều ngày 16/6, Thị xã Cửa Lò tổ chức  Hội nghị triển khai một số nội dung công tác về BHXH, BHYT và Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa BHXH Thị xã với Hội nông dân Thị xã và UBND các phường. Dự hội nghị có đ/c Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị uỷ – Chủ tịch HĐND Thị xã, Hoàng Văn Phúc –  Phó chủ tịch UBND Thị xã, đại diện UBMTTQ, Hội nông dân, lãnh đạo 7 phường trên địa bàn.

Trong thời gian qua, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn Thị xã Cửa Lò đã có nhiều kết quả nổi bật, hàng năm chỉ tiêu về BHXH và BHYT luôn đạt cao. Hiện toàn Thị xã có trên 50.000 người tham gia BHYT và trên 8000 người tham gia BHXH, các chính sách về chế độ BHXH, BHYT luôn đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Đặc biệt, công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, đoàn thể với ngành BHXH đã được làm tốt, các cơ quan, ban ngành, các hội viên, đoàn viên đã ngày càng quan tâm đến việc tham gia BHXH và BHYT, tạo nên một chính sách an toàn trong hệ thống an sinh xã hội.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhằm thảo luận đề ra nhiệm vụ và quy chế phối hợp giữa ngành BHXH với UBMTTQ, các hội, đoàn thể và UBND các phường. Theo đó, sẽ có 4 nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ chính sách, phát triển người tham gia, tổ chức thực hiện quy chế, báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động BHXH và BHYT…

Sau khi thống nhất quy chế phối hợp thực hiện, ngành BHXH Thị xã Cửa Lò đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp với Hội nông dân Thị xã và UBND các phường trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý