Cửa Lò triển khai mô hình trồng hoa cúc phục vụ tết Nguyên đán

Đăng ngày 09/12/2021

Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đặc biệt được coi trọng. Vụ Xuân năm 2022, phòng kinh tế thị xã Cửa Lò đã phối hợp với hội nông dân các phường triển khai mô hình trồng hoa cúc phục vụ tết Nguyên đán năm 2022.  

Mô hình được triển khai tại 3 phường thu hút 6 hộ dân tham gia (trong đó: phường Nghi Hoà: 3 hộ, phường Nghi Thu: 2 hộ và phường Nghi Hương: 1 hộ). Các hộ dân đã cải tạo đất ruộng, đất canh tác trồng trọt không hiệu quả để chuyển đổi sang trồng hoa cúc. Tham gia mô hình các hộ dân được cán bộ kỹ thuật tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc, thị xã hỗ trợ 50% về giống. Ngoài ra còn có các cơ chế chính sách hỗ trợ về phân bón, thuốc BVTV, các loại vật tư thiết yếu, hệ thống tưới tiêu, điện chiếu sáng.

Đến nay mô hình đã được triển khai bước đầu cho thấy quá trình ra giống thuận lợi, tỷ lệ mọc mầm cao, hiện tại cây hoa cúc phát triển tốt. Các hộ dân rất phấn khởi và yên tâm khi được tiếp cận với mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ tết cổ truyền dân tộc, mang lại giá trị kinh tế cao và dễ tiêu thụ trên địa bàn./.

Dương Tân