Cửa Lò triển khai Luật du lịch và nghiệp vụ du lịch năm 2018

Đăng ngày 27/09/2018

Ngày 27/9, UBND thị xã Cửa Lò  phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật du lịch và nghiệp vụ du lịch cho cán bộ và những người tham gia quản lý hoạt động du lịch từ thị xã đến khối.

th

Trong thời gian 1 buổi, 120 học viên đã được cán bộ Sở du lịch Nghệ An quán triệt nội dung Nghị quyết 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Triển khai Luật du lịch và bộ quy tắc ứng xử du lịch.

th1

th2

th3

th4

Thông qua hội nghị, nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ những điểm mới của Luật du lịch, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch; Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật đến cán bộ chuyên trách văn hóa, trưởng công an, đội trưởng đội an ninh du lịch các phường cùng các đồng chí khối trưởng 71 khối trên địa bàn thị xã./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh