Cửa Lò triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020.

Đăng ngày 09/11/2020

Chiều ngày 9/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo giảm nghèo triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến cuối năm 2020 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,69%, giảm được 0,28% so với năm 2019; Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 2,68%. Hỗ trợ, xây dựng và tu sửa cho 100% hộ nghèo có nhà ở bị xuống cấp. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng các chế độ chính sách hỗ trợ. Mở 01 tập huấn cho 120 cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp được nâng cao năng lực quản lý.

Tại hội nghị, các ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều đề xuất, kiến nghị  khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác giảm nghèo, như: Cần vận động người già, neo đơn về ở chung với con cái; Tăng cường hỗ trợ các mô hình để giải quyết việc làm cho hộ nghèo thiếu vốn; Giảm nghèo cần có lộ trình, khi xác định đối tượng giảm nghèo, chính quyền cần có biện pháp quyết liệt…

Kết luận chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch UBND thị xã nêu rõ quyết tâm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu năm 2020 đã đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Cần phải tìm các giải pháp giảm nghèo một cách bền vững, như: Hỗ trợ vốn, mở các lớp dạy nghề… UBND các phường sớm phải thành lập Tổ để thu hồi những đối tượng hưởng sai quy định. Phòng Lao động TB – XH cần phối hợp với Trường cao đẳng DL – TM Nghệ An, Hội phụ nữ, Hội nông dân và Đoàn thanh niên để mở nhiều lớp đào tạo nghề, nhằm định hướng nghề phù hợp, giải quyết việc làm, giúp người dân phát triển kinh tế hộ…

Đàm Hiền – Duy Quý