Cửa Lò triển khai hội thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”

Đăng ngày 02/08/2022

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên trang fanpage mặt trận Nghệ An.

Với mục đích, đổi mới và đa dạng hình thức, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; Kịp thời cung cấp thông tin tình hình đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đến nhân dân để hiểu và thực hiện, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận về hành động trong nhân dân và xã hội; Nâng cao, vị trí vai trò và tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong trong hệ thống chính trị; Thực hiện tốt hơn quyền được thông tin của cán bộ Mặt trận và các tầng lớp nhân dân; Chủ động phản bác những thông tin xuyên tạc hoặc lệch lạc, gây tâm lý hoài nghi trong xã hội; Đồng thời, tôn vinh, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, gương sáng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của tập thể, cá nhân trong công tác Mặt trận hoặc vì cuộc sống cộng đồng; Lan tỏa trang Fanpage “Mặt trận Nghệ An” trên mạng xã hội, để thu hút khách truy cập mới, tăng lượng người theo dõi, tương tác trên trang Fanpage “Mặt trận Nghệ An”, nhằm phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân; tạo diễn đàn chính thức và tin cậy, xứng đáng là “Ngôi nhà chung đại đoàn kết” của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng.

Cũng trong kế hoạch này, Ban tổ chức đã thông qua thể lệ, đối tượng, nội dung cuộc thi. Theo đó, các tổ chức, tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã Cửa Lò, trong nước và nước ngoài. Cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người hoạt động chuyên trách, không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp thị xã…sẽ là đối tượng tham gia cuộc thi. Với nội dung là: bài viết, ảnh, chùm ảnh hoặc phóng sự, video ngắn phản ánh trung thực, sinh động, truyền cảm, có sức lan tỏa lớn về những tấm gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trong công tác Mặt trận, góp phần tuyên truyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo các nội dung chuyên đề mà Ban tổ chức quy định.

Cuộc thi gồm 2 vòng: Vòng thi chuyên đề và vòng thi chung kết, bắt đầu từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31/10/2022.

Để cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên trang Fanpage “Mặt trận Nghệ An”, Ban thường trưc Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia./

Mỹ Hạnh

 

Thể lệ: Cuộc thi “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên trang fanpage Mặt trận Nghệ An