Cửa Lò triển khai đồng bộ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hộ trợ tại các vùng có nguy cơ cao( phát sóng NTV ngày 11/10/2021)

Đăng ngày 11/10/2021