Cửa lò: Triển khai Công điện số 1988 CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới ( Omicron) của vi rút SARS- CoV-2.

Đăng ngày 13/12/2021