Cửa Lò tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/9/2006 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đăng ngày 09/03/2021

Sáng ngày 9/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Cửa Lò đã tổ chức tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/9/2006 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch đến năm 2015, có tính đến năm 2020; Nghe và cho ý kiến một số cơ chế đặc thù để thị xã Cửa Lò đột phá phát triển trở thành tốp đầu tăng trưởng của Nghệ An.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26/9/2006 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch đến năm 2015, có tính đến năm 2020, kinh tế thị xã đã có bước phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 12 – 15%; thu ngân sách tăng 11,6 lần; Được công nhận là đô thị du lịch đầu tiên của cả nước vào năm 2014, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu; Diện mạo đô thị có nhiều đổi mới; Giáo dục, y tế được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,67%; Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống an ninh, chính trị ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, đối với một số nội dung của Nghị quyết 05-NQ/TU đến nay vẫn còn chưa hoàn thành.rên cơ sở đánh giá những mặt làm được và những tồn tại, các đại biểu tại hội nghị cũng đã thẳng thắn thảo luận, cho ý kiến xây dựng một Nghị quyết mới chỉn chu, đáp ứng hình thức, nội dung trọng tâm trọng điểm trước khi trình tỉnh xem xét.

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2025 trong đó dự kiến nguồn kinh phí khi Nghị quyết được xem xét thông qua: Nguồn kinh phí từ tiền sử dụng đất trên địa bàn; Kinh phí hỗ trợ xi măng; Tăng tỷ lệ và định mức phân bố nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh để đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn.

Xác định rằng, trong tương lai cần mở rộng không gian phát triển mới cho nền kinh tế, đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư thị ủy Nguyễn Thị Kim Chi chỉ rõ những nội dung của Nghị quyết mới là kết tinh, hội tụ tư duy, tâm huyết, là quyết tâm của toàn Đảng toàn dân vì vậy các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến để hoàn thiện văn bản; đồng chí Bí thư cũng yêu cầu tổ soạn thảo tiếp thu những ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa các Nghị quyết cho phù hợp./.

                                                 Nguyễn Hương – Duy Quý