Cửa Lò tổng kết phong trào CNVC năm 2014

Đăng ngày 29/01/2015

LDTK-z

Toàn thị xã hiện có trên 2,3 ngàn công nhân viên chức lao động sinh hoạt ở 66 công đoàn cơ sở. Trong năm 2014, nhìn chung việc làm, đời sống của đại bộ phận đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức, lao động là ổn định. Thu nhập bình quân lao động khoảng 3,5 triệu đồng/ người/ tháng. Năm 2014, không có tai nạn lao động, tranh chấp lao động, đình công

Cũng trong năm 2014, Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai cuộc vận động tấm lưới vì Hoàng Sa, Trường Sa được trên 200 triệu đồng; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động thi đua lao động sản xuất chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là phong trào chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thị xã; Tích cực tham gia xây dựng các chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động . Bên cạnh đó, các cấp công đoàn ở Cửa Lò cũng quan tâm  công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Trong năm, có 62/66 tổ chức công đoàn được xếp loại vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; 80 % tập thể lao động tiên tiến; 90 % lao động tiên tiến..

Dịp này, Cửa Lò có 2 đơn vị là: Công đoàn Đài truyền thanh-truyền hình và công đoàn Công ty cấp nước Thị xã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014.

                                                                      Khắc Giang-Duy Quý