Cửa Lò: Tổng kết mô hình trồng hoa trong chậu

Đăng ngày 25/12/2020

Sáng ngày 25/12, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sản xuất trồng hoa trong chậu năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo phòng kinh tế, UBND phường Nghi Hương, cán bộ trạm khuyến nông phường Nghi Thu, Nghi Hòa, Nghi Hương và các hội viên sinh vật cảnh Thị xã, các hộ thực hiện mô hình.
Mô hình sản xuất trồng hoa trong chậu được triển khai từ tháng 4/2020, tại 2 hộ gia đình ở phường Nghi Hương, với các loại hoa như: Dạ yến thảo, Thu hải đường, Ngọc thảo kép xoắn và Cẩm chướng…đây là những loại hoa được đánh giá là phù hợp với điều kiện tự nhiên Thị xã Cửa Lò. Khi tham tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc hoa…
Sau thời gian triển khai mô hình cho thấy đây là mô hình cho hiệu quả cao, sản phẩm dễ tiêu thụ, thời gian chăm sóc ngắn, hoa dễ trồng, kỹ thuật đơn giản, không sử dụng hóa chất đảm bảo môi trường…Đặc biệt, mô hình có tính bền vững cao, hiệu quả kinh tế cũng như các mặt xã hội môi trường của mô hình đảm bảo.
Có thể thấy rằng mô hình sản xuất trồng hoa trong chậu sau thời gian triển khai cho hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng trên địa bàn phường Nghi Hương nói riêng và toàn địa bàn Thị xã Cửa Lò nói chung./.
Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh