Cửa Lò tổng kết công tác xây dựng Đảng 2015

Đăng ngày 25/12/2015

TKdang

Trong hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2015 của Đảng bộ thị xã Cửa Lò,  phần lớn các đại biểu tham gia phát biểu đều đồng tình cao với kết quả mà Đảng bộ thị xã Cửa Lò đã đạt được, nhất là các thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, QP-AN. Đặc biệt, trong năm 2015, Cửa Lò đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp từ thị xã xuống cơ sở, các ngày lễ lớn của đất nước và thị xã, công tác xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có bước phát triển mạnh mẽ… Trong năm 2015, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó tổng giá trị sản xuất tăng trên 11 % so với năm 2014, các ngành dịch vụ tăng 12,3 % so với năm ngoái; lượng khách du lịch về Cửa Lò ước đạt 2,45 triệu lượt, bằng 109 % so với kế hoạch, tăng 15,7 % so với năm 2015; Công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, tăng 11 % ; Nông – lâm – ngư nghiệp được quan tâm, tăng 5 % so với cùng kỳ; Thu ngân sát đạt kết quả tốt, tổng thu ngân sách đạt 268 tỷ đồng, bằng 114 % dự toán HĐND thị xã giao, bằng 116 % dự toán Tỉnh giao, tăng 16 % so với năm 2014. Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 258,7 tỷ đồng, bằng 136,3 % dự toán Tỉnh giao và 133 % HĐND thị xã giao, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 60 tỷ đồng, đạt 436,4 % kế hoạch. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm thu được nhiều kết quả tốt.

TKdang2

 Để có được kết quả nói trên, phần lớn các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ TX  Cửa Lò đã thực sự đi tiên phong, đầu tàu, gương mẫu, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dân cán bộ và nhân dân vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

TKdang3

Dịp này, Thị uỷ Cửa Lò đã biểu dương 23 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; Tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu gồm: Đảng bộ cơ quan Thị ủy, Đảng bộ cơ quan khối dân, Đảng bộ cơ quan quân sự, Chi bộ Ngân hàng công thương Chi nhánh Cửa Lò và Chi bộ Chi cục thuế.

TKdang5

Thị ủy Cửa Lò cũng khen thưởng cho 9 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục: 2011-2015

TKdang4

 Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ Trường CĐ nghề DLTM Nghệ An cũng được Thị ủy tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm liên tục là Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu

 

                                                                    Khắc Giang-Tạ Nhật