Cửa Lò: Tổng kết công tác Thuế năm 2015

Đăng ngày 02/02/2016

thue

Năm 2015, ngành Thuế Cửa Lò đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các lĩnh vực công tác. Tổng số thu ngân sách đạt trên 263 tỷ đồng, đạt 114% dự toán pháp lệnh, đạt 112% dự toán HĐND, tăng 14% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong năm 2015, chi cục Thuế Cửa Lò đẩy mạnh công tác xử lý nợ đọng thuế, kết quả tổng số nợ thuế thu được 2,25 tỷ đồng, đạt 107%KH cục thuế giao. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016, Chi cục thuế Cửa Lò tiếp tục phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước. Triển khai quyết liệt các chương trình chống thất thu. Triển khai kịp thời, công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để góp phần giúp doanh nghiệp phát triển SXKD./.

Thanh Vân – Tạ Nhật