Cửa lò sẻ tổ chức test nhanh Covid-19 cho đại biểu dự kỳ họp thứ 3- HĐND thị xã.

Đăng ngày 21/09/2021