Cửa Lò tổ chức ra quân làm thủy lợi

Đăng ngày 23/10/2017

Hưởng ứng kế hoach ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi(16/10), chiều 21/10 thị xã Cửa Lò tổ chức toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi. 7/7 phường của thị xã đã đồng loạt triển khai nạo vét các tuyến kênh mương, đảm bảo đúng kế hoạch và khối lượng đề ra.

tl

Chiến dịch ra quân làm giao thông thuỷ lợi năm nay Cửa Lò sẽ diễn ra từ ngày 21/10/2017 đến 31/12/2017, huy động 4689 ngày công, nạo vét, đắp bờ  3500 m3; phát quang cây cỏ, vớt bèo 3000 m2.

tl3

Chiến dịch này sẽ tạo điều kiện cho bà con nông dân chủ động nước tưới và tiêu cho cây trồng vụ đông 2017 và vụ xuân 2018, giảm bớt thiệt hại do mưa lũ; tạo tiền đề cho việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên đồng ruộng.

Ngọc Ánh – Đài Cửa Lò