Cửa Lò tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng ngày 15/04/2021

Chiều ngày 15/4, MTTQVN thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người  đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Long- Phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng- Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Hồng Quang- UV BTV, Phó chủ tịch HĐND thị xã; Thượng tá Bùi Đình Đương- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã. 

Thực hiện Nghị quyết số 1186/2016/NQ- UBTVQH ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử; lập danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; Nghị quyết liên tịch số 09/2021 ngày 15/01/2021 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội- Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 16/3/2021, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đã biểu quyết danh sách sơ bộ 56 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi ban hành các văn bản hướng dẫn, gửi sơ yếu lý lịch, phối hợp tổ chức hội nghị nơi cư trú, từ ngày 26/3 đến ngày 06/4/2021, các khu dân cư có người ứng cử đại biểu HĐND thị xã đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú và đã có kết quả hội nghị nơi cư trú. Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu HDND thị xã  thực hiện trách nhiệm về dự hội nghị nơi cư trú là 56 đại biểu. Trong đó, người ứng cử đại biểu HĐND thị xã cư trú tại các khối, xóm trên địa bàn thị xã Cửa Lò là 42 người; Người ứng cử đại biểu HĐND thị xã cư trú tại các khối, xóm thuộc địa bàn thành phố Vinh là 10 người; Người ứng cử đại biểu HĐND thị xã cư trú tại các khối, xóm trên địa bàn huyện Nghi Lộc là 4 người. Qua lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 cử tri đều đánh giá cao phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn và mối quan hệ, trách nhiệm với địa phương nơi các ứng cử viên cư trú. Kết quả tín nhiệm là 56/56 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026 được cử tri nơi cư trú tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%.

 Tại hội nghị, sau khi tiến hành thảo luận, hội nghị đã thống nhất cao và lựa chọn 51 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. Với cơ cấu nữ ứng cử 23 người chiếm tỷ  lệ 45,09%; trẻ tuổi ứng cử 19 người chiếm tỷ lệ 37,25%; người ngoài đảng ứng cử 5 người chiếm tỷ lệ 9,8%. Sau hội nghị này, Ban thường trực UBMT TQ Việt Nam thị xã Cửa Lò sẽ tập trung triển khai kế hoạch tổ chức các bước tiếp theo để tiến hành cuộc bầu cử HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo theo quy định của Luật bầu cử ./.

Phan Thành- Duy Quý