Cửa Lò tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10.

Đăng ngày 29/10/2020

Chiều ngày 29/10, Trung tâm chính trị phối hợp với Ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò tổ chức Hội nghị báo cáo viên định tháng 10/2020. Về tham dự hội nghị có các đồng chí bí thư chi bộ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 39 bí thư chi bộ khối trên địa bàn thị xã.

Hội nghị báo cáo viên lần này đã được bà Trần Thị Thanh Thủy- Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã báo cáo những kết quả đã đạt được tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025; Kết quả Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng khóa 13; Một số kết quả nổi bật về các mặt Kinh tế, xã hội trong nước, trong tỉnh, và thị xã ; tình hình thời sự quốc tế. Đồng thời, đồng chí cũng đã định hướng những vấn đề chính cần tuyên truyền trong tháng 11 đối với các chi bộ trực thuộc và chi bộ cơ sở.

Những vấn đề được tiếp thu tại hội nghị báo cáo viên định kỳ này các đồng chí lãnh đạo các chi bộ trực thuộc, các chi bộ cơ sở tiếp nhận nguồn thông tin chính thống về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật mới của nhà nước, của tỉnh, của thị xã và những diễn biến toàn cảnh thế giới để từ đó triển khai về cơ sở một cách chính xác và kịp thời nhất./.

Phan Thành- Tạ Nhật