Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 9 năm 2020

Đăng ngày 30/09/2020

Chiều ngày 30/09, Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 9 năm 2020 cho báo cáo viên là lãnh đạo chủ chốt các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc TT chính trị Thị xã Cửa Lò thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn thời gian vừa qua, tình hình thực hiện KTXH- QPAN của Cửa Lò 9 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng thị xã Cửa Lò đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, tổng GTSX ước đạt 7198 tỷ đồng, hoàn thành và vượt 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, chế độ chính sách cho người lao động, hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng dịch Covid đảm bảo. Đặc biệt, Cửa Lò tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đề nghị các báo cáo viên và cấp ủy Đảng trực thuộc cần tập trung tuyên truyền đậm nét về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đẩy mạnh tuyên truyền về  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX,tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Dương Tân – Duy Quý