Cửa Lò: Tiếp cầu trực tuyến toàn tỉnh Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương

Đăng ngày 09/12/2021

Sáng ngày 9/12, Bộ chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, hội nghị được truyền trực tiếp đến 588 điểm cầu, trong đó có 3 điểm cầu cấp tỉnh, 30 điểm cầu cấp huyện và cấp trên cơ sở, 555 điểm cầu cơ sở với hơn 16.300 đại biểu tham dự. Chủ trì tại điểm tiếp cầu trực tuyến thị xã Cửa Lò có đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ.

Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” và Quy định 37 về “Những điều đảng viên không được làm” của Ban chấp hành Trung ương trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ươnng đến cơ sở. Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương.

Trước đó, Đại hội XIII của Đảng đã được tổ chức thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. mặc dù vậy, Đảng ta đã chỉ rõ, nguy cơ vẫn hiện hữu là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” đang còn diễn biến phức tạp./.

Đàm Hiền – Duy Quý