Cửa Lò phủ kín bảo hiểm y tế toàn dân (phát sóng NTV: 20/03/2018)

Đăng ngày 20/03/2018

Không chỉ giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình; giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau, bệnh tật, BHYT hộ gia đình còn là một bước đệm quan trọng để thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.Với mục tiêu, phấn đấu BHYT đạt trên 82% dân số trên địa bàn năm 2018, Cửa Lò đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân tích cực tham gia BHYT hộ gia đình.