Nhiều hoạt động kỷ niệm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 ở Cửa Lò

Đăng ngày 10/08/2017

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò Nguyễn Thị Dung vừa ký ban hành kế hoạch số 147, ngày  08/08/2017 tuyên truyền kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng tám: 19/8/1945-19/8/2017 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam:2/9/1945-2/9/2017, Kỷ niệm 87 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh: 12/9/1930-12/9/2017

Các trục đường chính của thị xã luôn tập nập người và phương tiện qua lại

Theo đó, trọng tâm các hoạt động được Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò giao các phòng, ngành, đơn vị có liên quan phải triển khai thực hiện bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được trong 72 năm xây dựng và phát triển; 87 năm Xô viết Nghệ Tĩnh và các ngày kỷ niệm; Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB ở các tổ chức đoàn thể, khối để tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Phát động phong trào lao động thi đua sản xuất, công tác, học tập, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao trong cán bộ, nhân dân; Xây dựng các cụm pa nô cổ động ở khu trung tâm Thị xã ,  trang trí, lên băng rôn khẩu hiệu, cờ tổ quốc tại cổng chào, trên các trục đường giao thông chính, ở công sở, trường học, nhà văn hóa phường, khối, viết tinb, bài phát sóng trên Đài PT-TH thị xã và Đài truyền thanh phường

Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò giao Phòng VHTT thị xã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở và các cơ quan, đơn vị..Giao Trung tâm văn hóa thể thao TX lên 20 băng rôn, khẩu hiệu theo nội dung tuyên truyền, treo cờ tổ quốc, cờ Đảng, cờ vui ở khu trung tâm TX và quảng trường Bình Minh; Phối hợp với Thị đoàn tổ chức  chương trình văn hóa, văn nghệ, TDTT..

Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò cũng giao UBND các phường tu sửa các cụm pa nô, áp phích và cổng chào phục vụ cho công tác tuyên truyền; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; Mỗi phường lên 10 băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ tổ quốc..trên các trục đường và tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa khối; Huy động cán bộ và nhân dân tổng dọn vệ sinh đường phố…Riêng các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò giao mỗi đơn vị lên 1 băng rôn, khẩu hiệu, cờ tổ quốc tại nơi làm việc…

Phóng viên