Cửa Lò: Thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Đăng ngày 15/01/2022