Cửa Lò thông báo khẩn: Tìm người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn Thị xã

Đăng ngày 15/01/2022