Cửa lò thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Cvid-19 trên toàn địa bàn thị xã.

Đăng ngày 09/06/2021