Cửa Lò: Tham gia tổ chức Hội thảo khoa học phát triển du lịch vùng Bắc – Nam Trung Bộ

Đăng ngày 18/02/2016

z hoithaoo

Với khẩu hiệu: Liên kết, thúc đẩy phát triển du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ phù hợp với xu hướng hội nhập phát triển du lịch, thị xã Cửa Lò sẽ đem đến hội thảo gian hàng trưng bày 6 sản phẩm hải sản của các doanh nghiệp, làng nghề gồm: Mực khô, tôm nõn, cá khô, tép khô, cá thu nướng và nước mắm. Bên cạnh đó, thị xã cũng chuẩn bị các ấn phẩm quảng bá du lịch Cửa Lò.

Đây là một cơ hội để thị xã Cửa Lò giới thiệu, quảng bá về du lịch, đầu tư, thương mại và sản vật của địa phương nhằm thúc đẩy du lịch phát triển.

Thanh Vân