Cửa Lò tham gia hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực toàn quốc.

Đăng ngày 30/06/2022

Sáng 30/6, Bộ chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy chủ trì; Đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy: Nguyễn Hồng Quang – Phó chủ tịch HĐND thị xã; Trần Thị Thanh Thủy – Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Cửa Lò; Đại diện một số phòng, ban thuộc Thị ủy, UBND thị xã và các đơn vị liên quan cùng Bí thư Đảng ủy các phường trên địa bàn tham dự. 

Hội nghị nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua và sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Đồng thời, quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ mới của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện kết luận hội nghị Trung ương 5 khóa XI, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là chủ trương thành lập Ban chỉ đạo trực thuộc Bộ chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được củng cố, kiện toàn, phối hợp ngày càng chặt chẽ, kịp thời, thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban bí thư đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Các tỉnh ủy, thành ủy đang khẩn trương quyết định thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

                                                       Hữu Lương – Ngọc Ánh