Cửa Lò tham gia hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin 2022

Đăng ngày 18/05/2022

Sáng ngày 18/5, Bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022 cho 63 tỉnh, thành trong cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Bá Hảo – Phó giám đốc Sở thông tin-Truyền thông đã có 21 huyện thành thị tham gia, trong đó có Thị xã Cửa Lò.

Hội nghị đã triển khai và thảo luận nội dung 5 chuyên đề: Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025;Thông tư số 39/2020/TT – BTTTT ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; Hướng dẫn một số nội dung xây dựng hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin; Hướng dẫn an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông và hướng dẫn đến việc sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở…

Đây là những nội dung cơ bản, có tính chiến lược, nhằm triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, xây dựng hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin…để từ đó cán bộ làm công tác thông tin cơ sở nắm rõ hơn nội dung của từng chuyên đề, triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh