Cửa Lò tham gia hội nghị trực tuyến công tác tài nguyên môi trường.

Đăng ngày 09/01/2019

Chiều ngày 9/1/2019, dưới sự chủ trì của ông Võ Duy Việt – Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường, UBND tỉnh Nghệ  An tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019. Ông Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã chủ trì đầu cầu Cửa Lò. Dự hội nghị có đại diện các ban, ngành liên quan.

tt

Năm 2018, Sở tài nguyên và môi trường đã làm tốt công tác phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư để thẩm định nhu cầu, điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với 341 dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận và xử lý 598 hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất… Trong năm, tổng thu ngân sách về lĩnh vực khoáng sản là 486,6 tỷ đồng. Tổng số tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản đã nộp lũy kế đến ngày 31/10/2018 là 122,62 tỷ đồng.

tt1

Đối với thị xã Cửa Lò, năm 2018, tổng số hồ sơ cần cấp giấy chứng nhận là  hơn 10.640 hồ sơ, trong đó có 10.150 hồ sơ đã hoàn thiện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 95,2%; trong năm 2018 cũng đã ký nhận cấp giấy chứng nhận cho 255 trường hợp; Đối với hồ sơ giao đất mới đã giao đất, cấp GCN QSD đất cho hơn 100 trường hợp; Phê duyệt 152 trích lục tách, hợp thửa của chủ hộ gia đình, cá nhân…

tt3

Tại hội nghị, thị xã Cửa Lò đề xuất với Sở tài nguyên và môi trường cần sớm có phương án rà soát, đôn đốc thu hồi các dự án không triển khai để thu hút các nhà đầu tư vào Cửa Lò; Sớm quan tâm hơn nữa công tác quan trắc nước biển định kỳ; Tăng số lượng tổ chức các đợt thanh, kiểm tra các dự án ĐTM tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn./.

Đàm Hiền – Thanh Bình