Cửa Lò tham gia hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh Nghệ an định kỳ Tháng 6.

Đăng ngày 23/06/2020

Sáng ngày 23/6, UBND tỉnh Nghệ an đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí: Thái Thanh Quý- Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò, đ/c Nguyễn Thị Kim Chi- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy TX Cửa Lò;  Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND TX đồng chủ trì buổi làm việc. Các đồng chí:  Nguyễn Thị Dung- Phó chủ tịch UBND TX; Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND TX; trưởng các ban, ngành, đoàn thể thị xã cùng tham dự.

Trong chương trình của buổi làm việc, đại diện các ban ngành cấp tỉnh đã thông qua báo cáo về việc thực hiện Thông báo kết luận tại các phiên họp của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó chủ tỉnh trong tháng 5; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tình hình thực hiện kinh tế – xã hội- quốc phòng ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 27/3/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”…

Hội nghị đã thảo luận và nghe ý kiến về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh mà các sở, ban, ngành đã trình bày. Đồng thời, các đồng chí chủ trì hội nghị đầu cầu tỉnh cũng đã cho ý kiến về các vấn đề liên quan và sẽ có công văn chỉ đạo cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị và các địa phương trong thời gian sớm nhất./.

                                             Phan Thành