Cửa Lò tham gia giao ban trực tuyến về công tác thông tin truyền thông

Đăng ngày 28/07/2017

Sáng nay 28/7/2017,  Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nghệ an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm  và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tại điểm cầu TX Cửa Lò, đồng chí Nguyễn Thị Dung- Phó chủ tịch UBND Thị xã, lãnh đạo phòng văn hóa thông tin TX và các ban, ngành liên quan tham dự hội nghị.

img_4426

img_4427

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm năm 2017. Theo đó, trong lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tham mưu ban hành văn bản quản lý nhà nước, Quản lý báo chí, xuất bản; quản lý công nghệ thông tin; Quản lý về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện…cở bản đã được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, Sở thông tin truyền thông và UBND các huyện, Thành phố, thị xã cũng thường xuyên thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác này nên hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin-truyền thông cơ bản được đảm bảo. Tổng doanh thu từ hoạt động bưu chính, viễn thông và CNTT trong 6 tháng đầu năm ở Nghệ An ước đạt trên 1.839 tỷ đồng, đạt 51 % kế hoạch cả năm.

Điểm cầu tại Sở thông tin và truyền thông

                                      Điểm cầu tại Sở thông tin và truyền thông

Điểm cầu tại Hội trường trực tuyến UBND TX Cửa Lò

                         Điểm cầu tại Hội trường tầng 3- UBND TX Cửa Lò

img_4434

img_4429

Trước những  kết quả và hạn chế trong 6 tháng đầu năm và những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị,  Sở thông tin truyền thông đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu chỉ đạo đạt các chỉ tiêu ngành TT&TT: Doanh thu dự kiến đạt 3.679 tỷ đồng; mật độ thuê bao điện thoại 99,6 thuê bao/100 dân. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Ứng dụng các phần mềm dùng chung tại các cơ quan hành chính; đảm bảo 100% UBND các huyện, thành, thị ứng dụng CNTT hiện đại tại bộ phận một cửa. Tổ chức triển khai một số mô hình thí điểm một cửa liên thông đến cấp xã./.

                                                                      Thanh Bình