Cửa Lò: Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án 06/CP của UBND Tỉnh Nghệ An

Đăng ngày 10/05/2022

Chiều ngày 10/5, UBND Tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030” với 21 điểm cầu. Cửa Lò tham dự hội nghị dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND Thị xã Doãn Tiến Dũng, trưởng các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030” (gọi tắt là Đề án 06/CP) được Nghệ An triển khai thực hiện đến nay đã được 3 tháng. Sau 3 tháng triển khai, 100% UBND cấp huyện, cấp xã và các thôn bản đã ban hành Kế hoạch, thành lập Tổ công tác để triển khai thực hiện. Trong đó, đã thực hiện được việc bổ sung thông tin cá nhân còn thiếu đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo , thu nhận hồ sơ CCCD đạt 83%, bổ sung dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 94,2%, đã có 3.735 trường hợp người dân thực hiện thí điểm sử dụng CCCD thay thế BHYT để đi khám chữa bệnh…

Riêng tại Cửa Lò, sau 3 tháng thực hiện Đề án 06/CP đã có bổ sung thông tin đối với 117 hộ, 356 nhân khẩu hộ nghèo, 387 hộ, 1.315 nhân khẩu hộ cận nghèo, 1.701 nhân khẩu thuộc gia đình chính sách, đã có 383 học sinh sinh năm 2004, 2007 trên địa bàn được cấp căn cước công dân đạt 84,3%, bổ sung, đồng bộ thành công 20.066 dữ liệu tiêm chủng vacxin phòng covid 19 vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Xác định đây là 1 đề án quan trọng, tác động đến toàn bộ các ngành từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, Nghệ An là tỉnh có dân số đông, trình độ sử dụng công nghệ thông tin của người dân không đồng đều nên việc ứng dụng phần mềm trong tất cả các lĩnh vực thực hiện các thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được còn hạn chế. Vì vậy, tại hội nghị này Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ tại Đề án 06/CP, Kế hoạch số 78KH – UBND ngày 28/1/2022 của UBND Tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, nhành để triển khai quyết liệt, hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công./.

Mỹ Hạnh  – Tạ Nhật