Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh năm 2020.

Đăng ngày 18/01/2021

Sáng ngày 18/01/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh; Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban Dân vận tỉnh. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Nam Đình – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò do đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì.

Năm 2020 là năm chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của thiên tai dịch bệnh song vượt lên khó khăn, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, dự kiến đến cuối năm 2020 có 280/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 35 xã so với năm 2019), huy động xã hội hóa được khoảng 1,027 nghìn tỷ đồng, đạt 9.65% tổng số nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Thực hiện QCDC cơ sở gắn với cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tập trung cải thiện có nhiều chuyển biến. Năm 2020, toàn tỉnh đã xây dựng được 84 điểm sáng về thực hiện QCDC cơ sở.

 Phát biểu tham luận tại hội nghị, tại điểm cầu Cửa Lò, đồng chí Doãn Tiến Dũng đã đồng tình nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Tỉnh năm 2020. Qua hội nghị, đồng chí cũng nhấn mạnh rằng, thị xã Cửa Lò nhận thực sâu sắc việc thực hiện QCDC cơ sở là tiền đề quan trọng để tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Năm qua, thị xã đã thực hiện mức tổng giá trị sản xuất tăng 5,8% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách đạt 613 tỷ đồng, đạt 138% dự toán HĐND thị xã giao; Giải quyết 100% đơn thư khiếu nại trên địa bàn; Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt. Nhờ đó, bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn đúng thời hạn cho nhà đầu tư. Đồng chí cũng có 3 kiến nghị đề xuất gửi tỉnh về đơn giá bồi thường tài sản trên đất, chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Tại hội nghị đã có  03 tập thể, 03 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở thị xã Cửa Lò là một trong 3 tập thể vinh dự được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen nhân dịp này.

                                                                              Dương Tân – Ngọc Ánh