Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021.

Đăng ngày 24/12/2021

Chiều ngày 24/12, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021; Triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh – Bùi Đình Long và Giám đốc Sở lao động TB&XH – Đoàn Hồng Vũ đồng chủ trì hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu Cửa Lò có đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Theo báo cáo của Sở lao động TB&XH tỉnh, ước tính trong năm 2021 đã giải quyết việc làm cho hơn 40.200 lao động. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã hoạt động trở lại, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19. Lao động trở về có nhu cầu giải quyết việc làm đã được quan tâm. Trong năm, đã tuyển sinh đào tạo khoảng 63.530 lượt người, đạt 95,5% kế hoạch; Một số địa phương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáo dục nghề nghiệp, như: Nghi Lộc, TX Cửa Lò… Triển khai thực hiện rà soát, hỗ trợ kinh phí cho hơn 1.770 người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo rà soát, chi trả kinh phí hỗ trợ đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công, đồng bào thiểu số… Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo là 2,74% giảm 0,68% so với đầu năm, đạt kế hoạch đề ra.

Đối với Cửa Lò, trong năm 2021, thị xã đã phối hợp với các đoàn thể mở 05 lớp dạy nghề cho gần 200  người lao động. Đây là cơ hội giúp lao động tiếp cận và áp dụng kiến thức, kỹ năm, qua đó tự tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu của người lao động… Trong năm tiếp theo, thị xã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để nhân dân và người lao động nhận thức đúng về việc học nghề, hiệu quả mang lại của học nghề; Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương;  Các đơn vị dạy nghề tiếp tục chủ động, rà soát các chương trình dạy nghề phù hợp để đạt kết quả cao hơn; Mở các lớp dạy nghề sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương….

Đàm Hiền – Tạ Nhật