Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng ngày 13/03/2019

Chiều ngày 13/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các Bộ, ngành, địa phương với 775 đầu cầu trực tuyến trong cả nước. Đ/c Vương Đình Huệ – Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị. Ở đầu cầu thị xã Cửa Lò, đ/c Nguyễn Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

gb

Nêu rõ mục đích và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương báo cáo rõ quá trình chuẩn bị, triển khai. Đây là cuộc tổng điều tra  lần thứ 5 của cả nước và cũng là cuộc tổng điều tra đầu tiên áp dụng công nghệ thông tin vào việc thu thập số liệu nên Phó thủ tướng yêu cầu phải huy động sự tham gia, phối hợp của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương. Công tác tuyển chọn điều tra viên phải chất lượng, đường truyền mạng phải ổn định để truyền tải số liệu; làm tốt khâu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, nêu cao tính an toàn trong việc thu thập thông tin tại các các vùng trọng điểm như vùng sâu vùng xa, thời tiết khắc nghiệt.

gb1

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương cũng lần lượt báo cáo rõ quá trình chuẩn bị, những ưu điểm, khó khăn thách thức trong quá trình triển khai thực hiện và có kế hoạch phối hợp tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc để cuộc tổng điều tra diễn ra sắp tới đạt yêu cầu.

Tại Cửa Lò, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà năm 2019 của thị xã yêu cầu các ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Trung ương. Phấn đấu cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở Cửa Lò diễn ra đúng nguyên tắc, chất lượng./.

Nguyễn Hương – Ngọc Ánh