Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em

Đăng ngày 12/05/2021

Chiều ngày 12/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em từ năm 2019 đến nay. Đồng chí Bùi Đình Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại điểm cầu Cửa Lò do đồng chí Võ Văn Hùng – Ủy viên Ban thường vụ thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Đại diện Ban tuyên giáo thị ủy, UBMTTQ, các phòng ban thị xã, tổ chức đoàn thể và đơn vị liên quan cùng dự.

Từ năm 2019 đến nay mặc dầu UBND Tỉnh, các sở, ngành và địa phương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống song số vụ tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em vẫn xảy ra. Cụ thể  toàn tỉnh dã xảy ra 119 vụ trẻ em bị đuối nước, 130 em tử vong do đuối nước. Về số lượng vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện và xử lý trên địa bàn tỉnh có giảm nhưng tỷ lệ giảm không nhiều. Theo đó, từ năm 2019 đến 30/4/2021, toàn tỉnh có 81 vụ/93 bị can, 85 trẻ bị hại.

Tại hội nghị, đại diện một số Sở, ban ngành, đơn vị và các huyện đã báo cáo những kết quả đã thực hiện; đồng thời thảo luận các nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em. Từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm giảm số vụ tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em trong thời gian tới, trước mắt là trong kỳ nghỉ hè tới đây.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em. Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở và hóa và thể thao xây dựng đề án giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét nhất là về cơ chế chính sách để thực hiện đề án trong kỳ họp tới; Đối với ngành giáo dục phải nghiên cứu và đưa môn dạy bơi vào trong các chương trình học trong năm. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em. Đồng thời, rà soát, xử lý các điểm có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và mỗi người dân; trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ em cũng như những người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Từ đó giúp các em phòng, tránh các tai nạ đuối nước, các vụ xâm hại. Cơ quan công an cần tích cực nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, đối tượng xâm hại cũng như các vụ tai nạn đối với trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các cấp  ngành từ tỉnh tới cơ sở mà phải có sự chung tay của các gia đình và toàn xã hội.

                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh