Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác Mặt trận

Đăng ngày 14/04/2022

Sáng ngày 14/4, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 và Công tác thi đua khen thưởng trong năm 2022. Các đồng chí:  Trương Thiết Hùng- Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Văn Ngọc-  Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đồng chủ trì điểm cầu tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu- UVBTV, Trưởng Ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã chủ trì điểm cầu Cửa Lò; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTQ, cán bộ kế toán 7 phường trên địa bàn thị xã cùng dự.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Lê Văn Ngọc-  Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An triển khai Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024. Tại nội dung này, đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh nêu rõ mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc triển khai thực Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 cũng như việc kiểm tra, quản lý các loại quỹ thuộc sự quản lý của UBMTTQ Việt Nam các cấp. Qua đó để đánh giá, rút kinh nghiệm, phát hiện sai sót nhằm chấn chỉnh kịp thời cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Trương Thiết Hùng- Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An triển khai các nội dung về Công tác thi đua khen thưởng trong năm 2022.

Cũng trong khuôn khổ của buổi làm việc này, đại biểu tại 21 điểm cầu địa phương đã dành thời gian để thảo luận, đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề liên quan đến nội dung mà hai đồng chí chủ trì đã thông qua trước đó./.

Phan Thành- Tạ Nhật