Cửa Lò triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 06/02/2021

Sáng ngày 6/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – UV Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Thị xã Cửa Lò do các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND Thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/2/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, cuộc bầu cử được dự kiến tổ chức vào chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid – 19 xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương, đang diễn biến phức tạp đã đặt ra thách thức, áp lực không nhỏ đối với công tác chỉ đạo, triển khai bầu cử của cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Kết luận hội nghị,  đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, sau hội nghị, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt để hiểu sâu sắc, đầy đủ các văn bản của Trung ương và tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh đã ban hành để xem xét, bổ cứu nhằm hoàn thiện các kế hoạch ở đơn vị mình để tiến hành cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến bộ, đúng luật, chất lượng.

Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò, Ủy ban Bầu cử thị xã đã nghiêm túc tiếp thu tinh thần quán triệt chỉ đạo của cấp trên đồng thời tổ chức các bước đảm bảo quy trình, quy định để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Dương Tân – Duy Quý