Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 02/04/2021

Sáng ngày 02/4, Ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Sở Nội vụ tổ chức. Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò tham dự có đồng chí:Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã; Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã cùng các thành viên, các tiểu ban bầu cử tại thị xã và các phường trên địa bàn.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nêu rõ: Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, diễn ra thành công tốt đẹp, Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các đồng chí báo cáo viên hưởng dẫn đầy đủ những vấn đề nghiệp vụ chuyên môn cũng như kỹ năng thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương. Thành viên các ban và tổ bầu cử giải đáp, trả lời rõ ràng những câu hỏi của cơ sở. Các đồng chí lãnh đạo ủy ban bầu cử ở cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử ở địa phương. Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên bầu cử cấp xã với phương châm “Cầm tay chỉ việc” một cách cụ thể, kỹ lưỡng, chu đáo, phối hợp công việc nhịp nhàng, đảm bảo xử lý tốt các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở địa phương mình.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến lần này được hưởng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử; Tiếp nhận một số lưu ý các tình huống vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử; Hưởng dẫn phần mềm ứng dụng tổng hợp kết quả bầu cử; Giải đáp các kiến nghị của cơ sở về công tác bầu cử../.

                                                                                Nguyễn Hương – Duy Quý