Cửa Lò tham dự hội nghị thống kê toàn quốc

Đăng ngày 17/03/2022

Sáng 17/3, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc để tổng kết, đánh giá công tác thống kê Nhà nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Tại điểm cầu thị xã do đồng chí Võ Văn Hùng – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò chủ trì. Lãnh đạo các phòng, ban cơ quan Thị uỷ, UBND thị xã và các đơn vị liên quan tham dự.

Báo cáo công tác thống kê nhà nước về những kết quả đạt được thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới do đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê trình bày tại hội nghị nêu rõ, sau 75 năm xây dựng và phát triển, công tác thống kê Nhà nước được Đảng và Nhà nước quan tâm nên công tác thống kê ngày càng hiệu quả hơn. Cùng với hoàn thiện thể chế, kiện toàn về tổ chức bộ máy nhân sự, số lượng và chất lượng công tác thống kê ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, từ khi có Pháp lệnh và nhất là Luật Thống kê năm 2015, công tác thống kê được thực hiện nghiêm túc, bài bản hơn; quy trình thu thập và xử lý, công bố, lưu trữ quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu về giá trị pháp lý và chính xác của các số liệu.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa số liệu công tác thống kê trong thời gian qua cũng như chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, Thủ tướng chỉ đạo một số định hướng lớn, trong đó, nổi bật là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, đề cao tính chính xác; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê trong thời gian tới nhằm góp phần thực hiện tốt hơn công tác thống kê Nhà nước trong thời gian tới./.

                                                       Hữu Lương – Ngọc Ánh