Cửa Lò: Thẩm định mô hình nhà hàng văn minh

Đăng ngày 28/07/2015

Mô hình nhà hàng văn minh được Thị xã Cửa Lò xây dựng thí điểm thành công từ năm 2013 do đó bước vào mùa du lịch 2015, UBND thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan ban ngành liên quan khảo sát, lựa chọn các nhà hàng để xây dựng nhà hàng văn minh. Trong đó chú trọng vào việc hướng dẫn các nhà hàng thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn và 11 tiêu chí về xây dựng nhà hàng văn minh của Thị xã ban hành đó là: Kinh doanh phải lành mạnh, có bảng niêm yết giá công khai; Không vi phạm chủ trương “5 không”; Cạnh tranh lành mạnh. Kinh doanh có hiệu quả, ổn định và phát triển;…

tdnhahangvanminh

Sau khi kiểm tra tại 3 nhà hàng: Hồng Lộc, Hồng Tin, Hùng Thịnh đoàn thẩm định đã có ý kiến đánh giá đối với các nhà hàng và sẽ tham mưu với UBND Thị xã công nhận danh hiệu cho các nhà hàng đạt tiêu chuẩn./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật