Cửa Lò thẩm định các mô hình dân vận khéo giai đoạn 2015 – 2018

Đăng ngày 04/10/2018

Sáng ngày 4/10, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” Cửa Lò  tổ chức đi thẩm định các mô hình tiêu biểu được đề nghị tuyên dương, khen thưởng trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 – 2018 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tới đây.

ps-luc-luong-dan-quan-cua-lo-bam-bien-00_07_48_17-still030

Tại phường Nghi Tân, tổ thẩm định trên lĩnh vực văn hóa – xã hội đã đi kiểm tra 2 mô hình do Hội LHPN Cửa Lò và Trung Tâm DS KHHGĐ thị xã đề cử, đó là: Mô hình 5 không 3 sạch tại khối 8 và mô hình “Gia đình biển” tại phường. Tại các mô hình, tổ đã tiến hành thẩm định và đi khảo sát thực tế. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để tổ có kết quả sát nhất trong biểu dương các mô hình điển hình.

tin-9-00_16_47_02-still001

tin-9-00_19_06_00-still003

Được biết, từ nay đến hết ngày 10/10, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” Cửa Lò sẽ thành lập 3 tổ thẩm định trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội và ANQP – xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức đi kiểm tra và thẩm định 32 mô hình do các đơn vị cơ sở đề nghị tuyên dương. Sau khi thẩm định sẽ tổng hợp kết quả và lựa chọn 20 mô hình tiêu biểu để Ban Thường vụ Thị ủy quyết định tuyên dương, khen thưởng vào dịp sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 – 2018 tổ chức vào cuối tháng 10 tới đây./.

 Đàm Hiền – Duy Quý