Cửa Lò: Tập huấn nếp sống trong việc tang

Đăng ngày 22/12/2015

taphuan

Tham gia lớp tập huấn có trên 80 học viên là cán bộ văn hóa cơ sở, Ban quản lý các đền thờ di tích, phụ tế và nhạc lễ của 7/7 phường trên địa bàn Thị xã. Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung về tình hình thực hiện nếp sống mới về lễ hội tâm linh và việc tang trên địa bàn Cửa Lò và được hướng dẫn hòa tấu các bài nhạc tang…

Thông qua lớp tập huấn này sẽ góp phần nâng cao năng lực, kỹ thuật và trách nhiệm cho đội ngũ thầy cúng, đội nhạc, Góp phần thực hiện tang lễ nghiêm trang, gọn nhẹ, tiết kiệm theo nếp sống mới, cấm triệt để việc rải vàng mã dọc đường đến nghĩa trang. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa mặt trận, hội người cao tuổi và CCB trong tổ chức tang lễ./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý