Cửa Lò tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán Misa năm 2021.

Đăng ngày 29/03/2021

Sáng ngày 29/3, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán Misa năm 2021.

Taị buổi tập huấn, kế toán các đơn vị được hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa Mimosa. NET 2020, những tính năng ưu việt của phần mềm này như tự động định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh theo hệ thống tài khoản và phương pháp hoạch toán mới; Cập nhật những quy định mới về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán…

Với thời gian tập huấn 02 ngày từ ngày 29 – 30/3/2021, lớp tập huấn sử dụng phần mềm kế toán misa sẽ giúp kế toán các đơn vị áp dụng những kiến thức mới để áp dụng vào công việc một cách nhanh chóng hơn, thuận tiện hơn, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài chính kế toán của các đơn vị.

                                                              Nguyễn Hương – Tạ Nhật