Cửa Lò tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở

Đăng ngày 14/01/2019

Sáng ngày 14/1, Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Cửa Lò và Ban chỉ đạo dự án Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm, giải trình, đáp ứng được tại Nghệ An (RALG) – Cơ quan phát triển Bỉ phối hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở. Thạc sỹ Đàm Thị Vân Thoa – Phó Ban chính sách pháp luật Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bà Mo ri an Fischer – cố vấn quốc tế cơ quan phát triển Bỉ tại Việt Nam và một số thành viên Ban dự án cùng dự.

pn

Trong thời gian 1,5 ngày, các học viên được hướng dẫn kỹ năng tổ chức đối thoại chính sách, phản biện xã hội và kỹ năng tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng chính sách; hướng dẫn thành lập, tổ chức sinh hoạt nhóm cho cán bộ Hội Phụ nữ.

pn1

Bên cạnh đó, các học viên còn được nghiên cứu những nội dung liên quan đến các hoạt động phối hợp với các ngành như vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, truyền thông về ATGT…

pn3

pn4

Mục đích góp phần nâng cao kiến thức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phong trào của hội phụ nữ ở Cửa Lò; đẩy mạnh công tác chăm lo, bồi dưỡng cán bộ nguồn; góp phần nâng cao công tác thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật  Nhà nước cũng như chất lượng hoạt động của Hội tại cơ sở”./.

Hữu Lương – Ngọc Ánh