Cửa Lò tập huấn Luật thủy sản năm 2017

Đăng ngày 08/11/2021

Chiều ngày 8/11, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật thủy sản năm 2017. Dự hội nghị có đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các ban ngành thị xã Cửa Lò, Hội nông dân thị xã, Chủ tịch Hội nông dân các phường và ngư dân trên địa bàn.

Luật thủy sản năm 2017 có nhiều điểm mới được đánh giá là bước ngoặt với ngành thủy sản Việt Nam, như: Quy định về cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủy sản, quy hoạch về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; Quy định về quyền cấp hạn ngạch khai thác về địa phương; Quy định về quản lý tàu cá, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Luật hóa các nội dung liên quan đến đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, trong đó có khuyến nghị của EC đối với thủy sản Việt Nam.

Trên địa bàn thị xã hiện có 210 tàu thuyền, gần 260 thuyền thúng, 23 ha nuôi trồng thủy sản. Hàng năm, sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt hơn 16 nghìn tấn. Chính vì thế, tham gia tập huấn lần này ngư dân sẽ có cơ hội cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác; Đồng thời, nắm rõ và thực hiện tốt Luật thủy sản, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã phát triển và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật