Cửa Lò tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

Đăng ngày 24/10/2018

Sáng ngày 24/10/2018, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

th
Tham gia lớp tập huấn có trên 120 học viên là cán bộ, công chức các phòng ban UBND Thị xã, chủ tịch, cán bộ địa chính, tư pháp, văn hóa và 71 khối trưởng toàn 7 phường trên địa bàn Thị xã. Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu 2 chuyên đề về: Công tác tiếp dân; Quy trình, quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo… Bên cạnh đó, các học viên còn được chia sẻ những kinh nghiệm, giải đáp một số vướng mắc trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tại cơ sở…

th1

th3

th4

th5
Qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, hòa giải của Thị xã và cơ sở nắm vững những kiến thức, quy trình nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh