Cửa Lò tập huấn cán bộ quân sự năm 2015

Đăng ngày 05/02/2015

qs

Nhằm nâng cao trình độ năng lực, kỷ thuật chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, dân quân tự vệ trên địa bàn, sáng nay; 05/02/205 , Cửa Lò đã tổ chức tập huấn  cán bộ quân sự năm 2015.

          Tham gia lớp tập huấn có gần 164 học viên là trưởng các phòng ban, ngành đoàn thể cấp thị; các trung đội dân quân cơ động TX, Bí thư, chủ tịch, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự các phường, trung đội trưởng dân quân cơ động, thôn đội trưởng và tự vệ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong  4 ngày từ  05- 09/02/2015, các học viên được tiếp thu nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu, tỉnh, TX năm 2015. Hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền trong tác chiến phòng thủ; Hướng dẫn các nội dung như thống nhất các loại văn kiện tác chiến, công tác bảo vệ an ninh quân đội. Tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh bài bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK. Tiểu đội dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn; Các  tư  thế vận động trong chiến đấu, điều lệnh đội ngũ…Thông qua đợt tập huấn sẽ góp phần nâng cao trình độ tham mưu tác chiến, huấn luyện, chỉ huy phân đội hoạt động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-QSĐP ở cơ sở trong tình hình mới./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Thanh Bình-Duy Quý