Cửa Lò: Tập huấn các văn bản pháp luật mới do Quốc hội ban hành năm 2019, 2020

Đăng ngày 28/10/2020

Sáng ngày 28/10/2020, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc lớp tập huấn các văn bản pháp luật mới do Quốc hội ban hành năm 2019, 2020, kỹ năng hòa giải cho Hòa giải viên cơ sở.

Tham gia lớp tập huấn có 120 học viên đại diện lãnh đạo HĐND – UBND, UBMTTQ, Công chức tư pháp – Hộ tịch các phường, Tổ hòa giải 39 khối trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Trong thời gian 1 ngày, các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được đ/c Trần Đình Sâm – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thị xã giới thiệu các Luật mới được Quốc hội thông qua năm 2019, 2020. Đặc biệt là một số kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; một số quy định pháp luật vận dụng trong hòa giải và cũng như cập nhật thông tin các văn bản pháp luật mới.

Qua đó, giúp cho các hòa giải viên ở cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thị xã nắm vững kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, đồng thời tuyên truyền phổ biến kịp thời sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhân dân, tương thân, tương ái, giữ gìn đạo đức, tình làng nghĩa xóm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống các tệ nạn xã hội.Đồng thời, thông qua hòa giải cũng góp phần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý