Cửa Lò tăng cường công tác phòng chống thiên tai (Phát sóng NTV ngày 19/6/2018)

Đăng ngày 20/06/2018