Cửa Lò tặng 122 suất quà cho F1 đang thực hiện cách ly tại nhà ( phát sóng NTV ngày 11/10/2021)

Đăng ngày 11/10/2021